Návrh obchvatu -jihozápadního obchvatu petičním výborem vychází z dopravní studie Králové -hradeckého kraje "Brána k sousedům".

Jihozápadní obchvat přispívá k dobrému životnímu prostředí v celém komplexu Nového Města nad Metují.

Odvádí dopravu z ulice Náchodské mimo zastavěná území.

Neumožňuje nadimisní průtah kolem nádraží Českých drah od Spů nad Vrchoviny.

Posledním vývodem dopravy od Kvasin se přímo napojuje na dálniční síť R11 -R35.

  • Zcela eliminuje a odsuzuje zastaralou koncepci průtahu městem a je moderním trendem pro dopravu mimo město ve prospěch zdravého životního růstu obce.

Řešení tranzitní dopravy jihozápadním obchvatem na You Tube.

Videa k obchvatu Nové Město nad Metují

Záměr obchvatu je možný do deseti let. Přeložku nelze realizovat pro nadlimity hluku. Kdo volí přeložku, volí stávající stav. Kdo volí obchvat, volí odvedení tranzitu 2000 těžkých kamionů denně mimo město a odklon dalších 15000 vozidel.

Co vyšlo z nezákonného územního řízení na přeložku I/14 - zejména nadlimity imisí hluku a karcinogenních látek.

Nezákonné územní řízení na přeložku silnice I/14 - podklady.

"Petičníci" zatím slušně řečeno. 

A následně málem kriminální živly - podle místní radnice.

Látky k zamyšlení je dost.

Zachovat stávající krajinný ráz a čistotu přírody.

www.vrchoviny.com
Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!