Nové Město nad Metují www.vrchoviny.com Obchvat

Obchvat Nové Město nad Metují

Zde najdete odborná videa k obchvatu.

Naše filozofie

Vyvedení těžké tranzitní dopravy ze středu města Jihozápadním obchvatem od Rychnova nad Kněžnou směrem na Jaroměř na dálnici D11 - R11 mimo zastavěná a zastavitelná území Nového Města nad Metují.

Naším projektem je návrh jihozápadního obchvatu Nového Města nad Metují vycházející z Dopravní studie "Brána k sousedům", která se stala v roce 2018 územně plánovacím podkladem Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje odsouhlaseným krajským Zastupitelstvem, navzdory místním politikům v Novém Městě nad Metují, sledujících jejich osobní veřejné zájmy na satelitní městečko Losenický ve Vrchovinách.


Výpady místních politiků proti obchvatu naznačují jejich soukromé veřejné zájmy.

Nadlimity imisí hluku, polétavého prachu a smogu jsou na přeložce středem města průkazné.

A zde máme ty soukromé veřejné zájmy místních klanově korporativních skupin. 

Za prvé je to napojení satelitního městečka "Losenický" za veřejné finance přeložkou I/14, což je korupce na výstavbu 160 rodinných domů přes cizí pozemky.

A za druhé jsou zde zájmy místních klanově korporativních skupin podporujících občanské sdružení K47 ze Skutče, které se zabývá ochranou zvířat a vojenskou technikou, kde na jejich "darem" získaných pozemcích, po kterých má vést obchvat místní Zastupitelé schválili výstavbu domů jako blokaci jihozápadního obchvatu Nového Města nad Metují

V místním referendu volbou přeložky I/14 středem města okolo nádraží Českých drah od Spy nad Vrchoviny volíte satelitní městečko Losenický 160 domů s nadlimity imisí a hluku z přeložky I/14.

Volbou přeložky I/14 středem města okolo nádraží Českých drah volíte citelnou izolaci Krčína od města, kterou již zažíváte od jara 2018 díky opravě silnic, chodníků, revitalizace železniční tratě a rozšíření podjezdů včetně budoucích nadlimitů imisí a hluku. 

To povede dle vládního nařízení přechodné vlády Jiřího Rusnoka k tomu, že budeme všichni čelit dvěma tisícům kamionů denně a to 1500 od Kvasin, 500 od Nahořan a 15000 osobním vozidlům na průjezdu průtahu I/14 městem okolo nádraží Českých drah.  Znamená to nadlimity imisí a hluku s přímým zásahem do zdraví člověka.

Část místních klanově korporativních skupin prosazujících satelitní městečko Losenický na 160 rodinných domků napojených přeložkou silnice I/14 přes cizí pozemky za pomoci korupce zejména v orgánech Města Nové Město nad Metují.

Je nám to velmi líto, ale někteří místní občané prodali své pozemky po předcích spekulantům, za kterými stojí místní Zastupitelstvo, jako za svými. Korupce je na snadě. Zdvihni ruku  a máš stavební parcelu pro sebe, pro své děti, nebo vnoučata. Vždyt´všichni Zastupitelé hlasovali pro nový územní plán společně. A to zdůrazňují orgány Města.

NADLIMITY HLUKU

Dle závazného stanoviska Ministerstva zdravotnictví přeložka I/14 plánovaná v nové trase středem města vykazuje nezákonné nadlimity hluku po celé délce trasy.

Zájmy místních politiků

Je absolutně důvodné, že za zájmy místních politiků stojí parcelace rozsáhlého území o výměře 60 hektarů v katastrálním území Vrchoviny v neprospěch některých vlastníků a tím zničení místní přírody včetně likvidace zájmů vlastníků nemovitostí. Tito současní politici jsou stokrát horší než předchozí komunisté.

Občané Nového Města nad Metují dosáhli po devatenácti letech úsilí zrušení kladného stanoviska Krajské hygienické stanice na přeložku I/14

Pouze tupý mozek zasažený soukromým veřejným zájmem může prosazovat nezákonnou přeložku s alibistickou podporou  nesamostatných mozků, kteří se nazývají obecní Zastupitelstvo !

Každý den

Máme zájem o příjemné klidné a čisté životní prostředí v Novém Městě nad Metují.

Jedině občané Nového Města nad Metují mohou rozhodnout o způsobu vedení tranzitní dopravy od Rychnovska směrem na Prahu a Polsko.

Dvacetiletý boj o vyvedení těžké tranzitní dopravy z Nového Města nad Metují - obchvat jihozápadním směrem dle Dopravní studie Královéhradeckého kraje ! "Brána k sousedům".

Kdo dočetl až sem - správná odpověď v místním referendu je křížek ANO = obchvat mimo město.

www.vrchoviny.com
Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!